زمان و ئەدەبێ کوردی

8153 جار دابەزێنراوە

عەرەبی - بەشی دووەم

3968 جار دابەزێنراوە

عەرەبی - بەشی یەکەم

4718 جار دابەزێنراوە

فیزیا - پەرتووکا ڕاهێنانان

8861 جار دابەزێنراوە

کیمیا - پەرتووکا راهێنانان

4643 جار دابەزێنراوە

زیندەوەرزانی - پەرتووکا راهێنانان

6749 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا ڕاهێنانان

4183 جار دابەزێنراوە

پەروەردەیا وەرزشی

4182 جار دابەزێنراوە

فیزیا - پەرتووکا قوتابی - زانستی

9694 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا قوتابی - زانستی

6615 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا قوتابی - وێژەیی

4672 جار دابەزێنراوە

کیمیا - پەرتووکا قوتابی

9301 جار دابەزێنراوە

زیندەوەرزانی

12969 جار دابەزێنراوە

مێژوویا نوی و هەڤچەرخ

11786 جار دابەزێنراوە

زمان و ئەدەبی کوردی

10567 جار دابەزێنراوە

جوگرافییا ئابووری

5523 جار دابەزێنراوە

پەروەردەا ئیزدیاتی

56384 جار دابەزێنراوە

پەروەردەیا ئیسڵامی و ئایینناسی

3776 جار دابەزێنراوە

ئابووری

5202 جار دابەزێنراوە

ئینگلیزی - چالاکی

39384 جار دابەزێنراوە

English

55487 جار دابەزێنراوە